למה עזבת אותי
למה עזבת אותך
למה למה עזבת אותי
בשביל שעזותי אותך

השקיפה עלי
אל תסתר פניך
ממני ממני ממני
שוב אשוב אליך השם
אבי אבי אבי

How have I fallen so far
But they say GOD’S close
To a broken heart
הניני הניני
I`m down on my knees
Abba will You please come
And find me

למה אהבתי אותי
למה אהבתי אותך
למה למה אהבתי אותי
כי חולת אהבה אני

Rabbi Klatzko took a group of students to the Auschwitz Death Camp to remember and learn from the tragedy of the Holocaust. Upon exiting the camp, Rabbi Klatzko met the Yeshivas Maarava of Rabbi Baruch Chait . Rabbi Klatzko was asked to share a few words with the bachurim. Rather than grasping for words where there are none, Rabbi Klatzko chose to teach them a new song he had recently composed. Immediately, the bachurim picked it up and in a matter of moments, the entire Yeshiva was swaying in a circle, arm in arm, singing the song, “Avi” with great emotion.

We see atrocities and say, “Why have You abandoned me?” However, on second thought, we say to ourselves “Why have we abandoned You, our Creator, our Father.” We respond, that we will return to You, our Father, insisting on declaring that You are our Creator, Avi Avi Avi. The song ends with the recognition that Hashem`s love for us is eternal and we ache for that love now and forever.

Shabbat.com is the world’s largest Jewish social network, an organization consisting of a global social media platform and app that assists people to find places for Shabbos, Shidduchim, Jobs and Chevrusas. Shabbat.com is active in 187 countries. To donate to our worthy cause, please go to www.Shabat.com/donate. All donations are tax-deductible and ma`aser can be used.

(In Hebrew)

שירה ועיבודים מאת פיני שכטר
לחן ומילים של בן ציון קלצקו
הופק, עורבב, והושלט בידי ג`רמי (יעקב) אנגלנדר
כינורות מאת ג`ים קווין עם תודה למרים הרשקופ
הפקת וידאו ומוזיקה – בן ציון קלצקו

הרב קלצקו לקח קבוצה של סטודנטים למחנה ההשמדה אושוויץ בכדי לזכור וללמוד מטרגדיית השואה. בצאתם מהמחנה, הרב קלצקו פגש את הישיבה של הרב ברוך צ`ייט. אחד המורים, שזיהה את הרב קלצקו, ביקש ממנו לומר כמה מילים לבחורים. במקום מילים של השראה, הרב קלצקו בחר ללמד את הישיבה את הלחן החדש שלו. הבחורים קלטו את הלחן מיד ובתוך רגעים כל הישיבה עמדו במעגל, יד ביד, שרים את השיר הזה, “אבי

אנו רואים זוועות ואומרים, ” למה נטשת אותי?” ובכל זאת, במחשבה שנייה אנו אומרים לעצמנו “למה אנו נטשנו אותך, היוצר שלנו ואבינו.” אנו עונים לעצמנו, שנשוב אליך אבינו, מתעקשים להצהיר שאתה הוא היוצר שלנו ה- אבי אבי אבי שלנו. השיר מסתיים עם ההכרה שהאהבה של ה` אלינו היא אינסופית ואנו כואבים לאהבה הזאת עכשיו ולתמיד

Shabbat.com
הינה הרשת החברתית היהודית הגדולה בעולם, ארגון הכולל פלטפורמת רשת חברתית גלובלית ואפליקציה שעוזרת לאנשים למצוא מקומות לשבת, שידוכים, עבודות וחברותות. Shabbat.com פעילה ב187 מדינות. בכדי לתרום למטרה הראויה שלנו, בבקשה היכנסו ל http://www.Shabat.com/donate כל התרומות פטורות ממס וניתן להשתמש בכספי מעשר