לאור הביקוש הרב, העלינו רצף שירי שבת מתוך האלבום הכפול “לקראת שבת אסף נוה שלום” על מנת להנעים את ההכנות לשבת. ביום שישי בזמן הנקיונות והבישולים מספיק להפעיל רצועה זו שאורכה יותר משעה ולהפוך גם את ההכנות לשבת ל”מעין עולם הבא”.
רשימת השירים:
ידיד נפש
לכה דודי
שלום עליכם
אשת חיל
מנוחה ושמחה
מה ידידות
יום זה לישראל
כי אשמרה שבת
דרור יקרא
יום שבתון
שמרו שבתותי
צור משלו
השומר שבת
יום זה מכובד
מזמור לדוד