Telegram app

מילים:

אור, בלב שלי יש אור
כשאת מחייכת, נדלק אור
אני רוצה לשמור, עלייך ולזכור
כשאת מחייכת, נדלק אור
טיאמו מיאמור

ואיך שאת, עושה לי נס
חצי מבט אני נמס
איך ככה סתם, חיוך מושלם
אני אתה זה לעולם

ואיך שאת תמיד אומרת קח
תמיד אתה אומר אוהב אותך
אני אוהב אותך

אור, בלב שלי יש אור
כשאת מחייכת, נדלק אור
אני רוצה לשמור, עלייך ולזכור
כשאת מחייכת, נדלק אור
טיאמו מיאמור

את היפה שבנשים
איך את שיגעת לי ת׳חושים
יש אנשים, שמדברים
שמדברים ומדברים

ואיך שאת תמיד אומרת קח
תמיד אתה אומר אוהב אותך
אני אוהב אותך

אור, בלב שלי יש אור
כשאת מחייכת, נדלק אור
אני רוצה לשמור, עלייך ולזכור
כשאת מחייכת, נדלק אור
טיאמו מיאמור

בוא נאמר את האמת הבנתי ת׳קומבינה
אתה תיהיה בן זיני ואני אהיה בת זינה

לא סתם אני אומר לך מאמי את הכי יפה
כי עברנו פה תקופה, מאמי עברנו פה תקופה

אור, בלב שלי יש אור
כשאת מחייכת, נדלק אור
אני רוצה לשמור, עלייך ולזכור
כשאת מחייכת, נדלק אור
טיאמו מיאמור