Rabotai

אל תנסה בכלל למכור לי אשליות
אם תחפש אותי יצאתי לבלות

נשבר ממשחקים כבר
מה תלא מבין גם
זוז אתה מסתיר לי
למה סתם לשרוף זמן

אל תחבק אותי גם לא בחלומות
אם תחפש אותי יצאתי לבלות
ככה שיכאב קצת קח לך שבוע
ככה שתלמד גם מה זה געגוע

כינורות מנגנים לי בלילה לבד
ככה בלעדיך
אתה לא מאמין איך קשה לי לחיות
בלי למות עליך
ולמה תמיד שהכעס נרדם
השפיות חוזרת
מנסה להסתיר וקשה לא לראות
איך אני אוהבת

אל תנסה בכלל לתת לי הסברים
לא מתנחמת מצרות של אחרים
פתח את העניים
יאלה תתעורר כבר
לא רוצה כפיים
משהו לא קורה כאן

אל תחפש בכוכבים במזלות
אם לא תראה אותי יצאתי לבלות
למה להרוס סתם
לא חבל תגיד לי
לא רוצה להיות שם
כל זה לא מתאים לי