“בצידי דרכים, בבגדים פשוטים
יושב ומצפה לרחמים של אנשים
עם קופסא קטנה מפח
מצלצל במטבעות
מבקש טובה
עוד מצווה קטנה
לחתן כלה או למשפחה גדולה
איך פרוטה ועוד פרוטה מצילה לנו חיים

כי צדקה תציל ממה שלא יבוא
שלא יבוא
שרק יהיה טוב
ותמיד…

רק לתת
לתת מכל הלב
עם חיוך גדול מאיר את השני
רק לתת
ואז אתה אוהב
אוהב את עצמך אוהב את החיים
רק לתת

ונותן פרוטה
בחיוך גדול
איך שקו אחד עקום מיישר את הכל
איך לשמח יהודי זה מרומם את החיים
עוד מצוות ועוד מצוות לאסוף זכויות
יש עניין כזה לשמח את הבריות,
זה עושה כאן נחת רוח לכל היהודים”.

מילים ולחן: אודי דמארי.
Lyrics & Composed: Udi Damari.