Telegram app

מילים:
הגשם מטפטף בחוץ,
אני איבדתי אותך
מה עוד יבוא עלינו?
את השעות הכי יפות שלי
נתתי רק לך
מה עוד יפול עלינו?
בעליות, בירידות,
גם בפניות הכי חדות,
אני איתך.
העצב מטפטף בחוץ
אני איבדתי אותך.

איפה את, איפה את ?
צעקתי
שנים עוברות ואני לא שיחררתי
איפה את, איפה את ?
נשארתי לבד, גדול עליי
בעליות, בירידות, גם בפניות הכי החדות
לבד
איפה את, איפה את?
הלכת לי

הגשם מטפטף בחוץ,
אני איבדתי אותך
הכל זה מלמעלה.
ואיך אפשר להתעורר
עם זה כל יום מחדש? ללמוד ללכת הלאה
בעליות, בירידות,
גם בפניות הכי חדות,
אני איתך.
העצב מטפטף בחוץ
אני איבדתי אותך.

איפה את, איפה את ?

#אליעד #איפהאת