לא אתה לא לבד, לא אתה לא לבד
מישהו למעלה, מישהו למעלה
הוא מסתכל עליך והוא אוהב אותך, מישהו למעלה, מישהו למעלה.

אבאלה אבאלה תמיד איתנו
שומר ומכוון הכל זה בשבילנו
אבאלה אף פעם לא עוזב אותנו כל מה שהוא עושה הכל לטובתנו.

אואווווו אוווווו, אואווווו אוווווו מישהו למעלה, מישהו למעלה
אואווווו אוווווו, אואווווו אוווווו אבאלה, אבאלה אבא שלנו
אואווווו אוווווו, אואווווו אוווווו מישהו למעלה, מישהו למעלה
זה אבאלה, אבאלה אבא שלנו.