Telegram app

אתה שלום Ata Shalom
גד אלבז Gad Elbaz
מלים: לירון דניאל-רבי (שמואל א׳, כה, ו)
לחן: עידו נמר

יש ימים אתה עייף
מחפש לך כתף
הולך מפה לשם
משם לפה
פוגש רק אין ועוד אין
לא מוצא פתאום על מי להישען

והלכלוך על הנשמה
מצטבר לערימה
רק חיפשת נחמה

אתה לא איש של מלחמה
בוא תנקה את הנשמה
שלך שנייה

פזמון:
אתה שלום
וביתך שלום
וכל אשר לך שלום
תשליך את כל האבנים שבליבך
חפש עמוק בפנים שמחה
קום עוד היום
עשה לך שלום
עם עצמך

יש ימים אתה חלש
מחפש לך קצת דבש
הולך מפה לשם
משם לפה
פוגש רק מר ועוד מר
לא מבין איך המתוק פתאום נגמר

והסכסוך עם הנשמה
מצטבר לעוד אשמה
רק חיפשת נחמה

אתה לא איש של מלחמה
בוא תחבק את הנשמה
שלך שנייה

אתה שלום
ולבך שלום