בית:
עננים מציירים על ההרים
שמים אפורים מבחוץ ומבפנים
רוצה להאמין שיהיה טוב
ויהיה טוב אני בטוח

אם אין שקרים אין שאלות
עם אמונה אין דאגות
אז למה לחכות למה לחכות למה

פזמון:
אנחנו עם מתחת לכנפי שכינה
מעל זמנים ומזלות בין מכשולים וצלליות
אבל יש לנו ת’כוח עם סגולה
אז למה לחכות בוא נביא ת’גאולה גאולה
לה לה לה…

בית:
דורות עוברים עיניים עייפות
מדבר חולות ומסעות
מתעוררים כי אין ברירה
עונות חולפות בתוך שניה
ללא שקרים אין שאלות
עם אמונה אין דאגות
אז למה לחכות למה לחכות למה

פזמון:
אנחנו עם מתחת לכנפי שכינה
מעל זמנים ומזלות בין מכשולים וצלליות
אבל יש לנו ת’כוח עם סגולה נמאס כבר לחכות בנה ביתך כבתחילה גאולה
לה לה לה…

גשר:
עכשיו האור פורץ מתוך העננים
ברקים ורעמים כולם כאן שרים
לה לה לה לה… גאולה

Lyrics (Translated):

Clouds paint over the mountains
Gray sky outside and inside
Want to believe it will be good
And will be good I’m sure

If there are no lies there are no questions
With faith there are no worries
So why wait why wait why

chorus:
We are a people under the wings of Shechinah
Above times and zodiac signs between obstacles and shadows
But we have the power with virtue
So why wait let’s bring redemption redemption
La la la…

Home:
Generations go through tired eyes
Deserts sands and journeys
Arise that there is no choice
Seasons pass in a second
Without lies there are no questions
With faith there are no worries
So why wait why wait why

ditty:
We are a people under the wings of Shechinah
Above times and zodiac signs between obstacles and shadows
But we have the power with virtue tired of waiting to build your house as initially redemption
La la la…

bridge:
Now the light is breaking out of the clouds
Lightning and thunder all here sing
La la la la la … redemption