אחרי ימים סוערים שהתחילו בחטיפת הנערים באזורנו, דרך ימי לחימה ובין המצרים, אנחנו נושאים עינינו אל האחדות והשמחה.
היו שותפים איתנו בהמשך הדרך להנצחת שלושת הבנים.
http://www.gush-etzion.org.il/donate_now1.asp