Telegram app

Official Facebook Hatikva 6:
https://www.facebook.com/Hope6/

חי על הירח: מילים
נכון הלילות קשים
ורחוק לי מאנשים
וגם אם עוד לא רואים/
רק פה אני מרגיש מתאים

יש לי מרפסת ופינה לישון
נוף למאדים ולמזרח התיכון
עף למחשבות הראש מונע סילון
אין כח משיכה לנפלאות דמיון
כאן אף אחד לא אומר לי איך לשנות אותי
החלומות ברורים לי הכל הילוך איטי
נשאר קפוא בזמן בקיא ומעודכן
לא מרגיש שאני מפסיד כל עוד חיי הם כאן

נכון הלילות קשים
ורחוק לי מאנשים
וגם אם עוד לא רואים
רק פה אני מרגיש מתאים

אני חי על הירח
מסתכל על העולם מהמרום
אם אני בא אני רק אורח
עדיין לא מצאתי בכוכב הזה מקום

שקט יש נחת יש
100 דונם שטח אש
על איזה צוק או במכתש
אני לבד לא מתבייש
חי בעולם בלי גבולות אבל איש לא יכול להסתנן
אין לי מושג אם אהיה פה לעד
אבל אם כבר בצד לגמרי שלם

מוקף בכוכבים על רכס הפלאות
שם את כדור הארץ בין שתי האצבעות
אין אהבה עדיין אבל אני פורח
עובר את האתגרים שלי בהליכת ירח

נכון הלילות קשים
ורחוק לי מאנשים
אבל גם ברגעים שקטים
רק פה אני מרגיש מתאים

אני חי על הירח
מסתכל על העולם מהמרום
אם אני בא אני רק אורח
עדיין לא מצאתי בכוכב הזה מקום

פזמון..

ואם אני בא לקצת אני מרגיש נשכח
כי בעולם הזה אני כבר לא מרגיש שייך
האצבעות עליי כל השמועות בפתח
הוא לא איתנו זה הוא חי על הירח