כולם שואלים מתי נראה את הסוף של הקורונה,
אני שואלת מתי נראה את הסוף של סל הכביסה


Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *