לרווחתכם: העלינו את כל סדר ההלל בנוסח המיוחד של ר’ שלמה קרליבך.
להאזנה רציפה לכל ההלל כנסו לפליילסט הבא – http://www.youtube.com/playlist?list=PLnuftEmfAbZzX7L5PJJuPca6oNj1Sa_YR&feature=view_all

Hodu LaHashem – Hallel – Carlebach – הודו לה’ – הלל – קרליבך

Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/rabbishlomoyoutube

1 comment

  • I love Shlomo’s voice. I have all his Records ( signed) Cassets , C/D right back to the early 60’s , I used to go to all his concerts in Israel and UK.