Telegram app

בית המקדש כפי שלא ראיתם מעולם!!!
בסרט זה תוכלו לראות איך הבנאי הגדול הורדוס ואלפי פועלים יהודים בונים את המבנה הגדול והמפואר בתבל!
הובלת אבני ענק, קונסטרוקציות (הנדסיות) קולוסליות, כמויות זהב בלתי נתפסות..
ומוטיבציה חסרת מעצורים…
תעקבו אחר הדרמה –במרוץ עם הזמן עם ישראל מתגייס לעבודה אינטנסיבית (סביב השעון) כדי להפוך את המקדש הקטן בירושלם לבית תפילה לאלוהים שהאנושות לא ראתה כמוהו –`פאר היצירה האנושית`….