אני שייך לעם
מילים ולחן: ישי ריבו
לחן פזמון מתוך מה נשתנה : עממי
עיבוד והפקה מוזיקלית: מאור שושן וישי ריבו

אני שייך לעם
הכי עתיק בארכיון
אני שייך לעם
שלא הבין כל היסטוריון
אני שייך לעם
שאפילו הטבע מתחתיו
שאני שייך לעם
שים גדול נקרע בפניו

אני שייך לעם
שעוד יזכה לראות את הסוף
אני שייך לעם
שעליו פילסף כל פילוסוף
אני שייך לעם
שהיגיון בו לא תופס
אני שייך לעם
שבשבילו נברא הנס

פזמון:
אז מה נשתנה
העם שלי מכל העמים
שבכל העמים אלילהם
לא רואים ולא שומעים
והעם שאליו אני שייך
ה׳ הוא אלוקיו

אני שייך לעם
ששרד בכל עידן
אני שייך לעם
שלא פיתח אותו מדען
אני שייך לעם
שמאמין בחכמים
אני שייך לעם
שאם אביו הולך תמים
אני שייך לעם
שקרא מי לה׳ אלי
אני שייך לעם
שאף הוא שייך אלי
אני שייך לעם
הנבחר ומאחר
שאני שייך אליו
אני מודה ואני שר

פזמון:
אז מה נשתנה
העם שלי מכל העמים
שבכל העמים אלילהם
לא רואים ולא שומעים
והעם שאליו אני שייך
ה׳ הוא אלוקיו

——

I’m part of a nation

that is the oldest on record

I’m part of a nation

that no historian has understood

I’m part of a nation

that even nature is beneath

I’m part of a nation

from whom a great sea fled

I’m part of a nation

that will yet merit to see the end

I’m part of a nation

that every philosopher has philosophized about

I’m part of a nation

that logic doesn’t apply to

I’m part of a nation

that the miracle was created for

So how is my nation different from all the nations?

From all the nations?

Because in all the nations, their “gods”

neither see nor hear

neither see nor hear

And the nation I’m a part of

Hashem is its God

And the nation I’m a part of

Hashem is its God

I’m part of a nation

that has survived in every era

I’m part of a nation

that wasn’t developed by a scientist

I’m part of a nation

that believes in the Sages

I’m part of a nation

that walks in perfection with its Father

I’m part of a nation

that called out “Who is for God, to me!”

I’m part of a nation

That’s also part of me

I’m part of a nation

that is chosen, and because

I’m part of a nation

I give thanks and I sing that

How is my nation different from all the nations?

From all the nations?

Because in all the nations, their “gods”

neither see nor hear

neither see nor hear

And the nation I’m a part of

Hashem is its God

And the nation I’m a part of

Hashem is its God

And the nation I’m a part of

Hashem is its God

And the nation I’m a part of

Hashem is its God