Telegram app

馃幍
注专讜抓 讬诇讚讜转 讬砖专讗诇讬转 讛讜讗 注专讜抓 诇讬诇讚讬诐 讜驻注讜讟讜转 砖讘讗 诇讛谞讙讬砖 讗转 讛诪讜讝讬拽讛 讛讬砖专讗诇讬转 – 讛讞讚砖讛 讜讛谞讜住讟诇讙讬转 诇拽讟谞讟谞讬诐. 讗谞讜 诪讗诪讬谞讬诐 砖讛讬诇讚讬诐 砖诇讻诐 讝讻讗讬诐 诇讛讻讬 讟讜讘 讘注讜诇诐 讜诇讻谉 讗谞讞谞讜 讻讗谉 讻讚讬 诇住驻拽 诇讛诐 讗转 讛转讜讻谉 讛讻讬 讟讜讘 砖讬砖. 讗爪诇谞讜 讘注专讜抓 讛讬讜讟讬讜讘 转讜讻诇讜 诇诪爪讜讗 砖讬专讬诐, 住驻讬讬砖诇讬诐 诇驻讬 谞讜砖讗讬诐 讜注讜讚 讛专讘讛 诪注讘专!
馃幍
讗讛讘转诐 讗转 讛住专讟讜谉 讛讝讛? 讗谞讞谞讜 诪讝诪讬谞讬诐 讗转讻诐 诇讘拽专 讗讜转谞讜 讙诐 讘诪拽讜诪讜转 讛讘讗讬诐:
诇注讜讚 转讻谞讬诐 讜砖讬专讬诐 – http://www.youtube.com/HopIsraeliChildhood
讗转专 注专讜抓 讬诇讚讜转 讬砖专讗诇讬转 – http://yaldut.tv/
讗谞讞谞讜 讙诐 讘驻讬讬住讘讜拽 – http://www.facebook.com/hoptvil
馃幍
讬砖 诇谞讜 讙诐 讗驻诇讬拽爪讬讛 (砖诐 转诪爪讗讜 住讚专讜转, 砖讬专讬诐 讜诪砖讞拽讬诐) :
诇诪讻砖讬专讬 讗谞讚专讜讗讬讚 – https://goo.gl/cyMSP5
诇诪讻砖讬专讬 讗驻诇 – https://goo.gl/HWhKbw
馃幍
讗转诐 诪讜讝诪谞讬诐 诇讬讛谞讜转 诪砖讗专 注专讜爪讬 讛讬讜讟讬讜讘 砖诇谞讜:
注专讜抓 讛讜驻! – https://goo.gl/WsJ61s
注专讜抓 诇讜诇讬 (诇驻注讜讟讜转) 鈥 https://goo.gl/SbbUvM
注专讜抓 讜讬讝 (诇讬诇讚讬诐 住拽专谞讬诐) – https://goo.gl/ZnWpZS
注专讜抓 专讞讜讘 住讜诪住讜诐 – https://goo.gl/wkPYAg
馃幍
拽讟讙讜专讬讜转: #讛讜驻! #砖讬专讬诐 #诇讬诇讚讬诐