Telegram app

— איציק אורלב – לא נשבר – מילים —

אתה שפתחת לי דלת,שערי רחמים, נשיקת מלאכים
לא נשבר, לא נגמר
אתה שציירת חיוך על שפתי ילדים על תפילות אנשים
באורך, יש חיים

אלוהיי תשמע קולי
איך אתה רואה הכל!!!
גם כשחושך בתוכי
אלוהיי תשמע קולי
על המר והמתוק
מודה אני

אתה שהגשמת בי חלק
חלומות רחוקים
שהפכו לחיים
נס גדול, ים קסמים
איך מתנגן בי תמיד אור אינסוף שמזכיר
שאנחנו רק שיר
ילדים, בצילך

אלוהיי תשמע קולי…