Telegram app

בית:
את יודעת אהבתי אותך כמו עיוור
איך כל ערב ברחתי ורצתי לפסנתר
כמה שירים אני שמרתי שיהיו בשבילך
ורק אנחנו ידענו הכי קרוב אל הלב …

את זוכרת הלכנו בשבת להורים
כל הדרך דיברנו לא חסכנו מילים
וכמה פעמים אני אמרתי שטוב לי איתך
זה עוד שיר שכתבתי שיהיה רק שלך …

פזמון:
אבל אף פעם לא מצאתי ת`מילים
שיסבירו מה עובר עלי בפנים
אלף פרפרים
רוקדים עכשיו בנינו
לא אף פעם לא מצאתי ת`מילים
שיסבירו מה עובר עלי בפנים
אלף פרפרים
רוקדים עכשיו בנינו …

בית:
את הולכת ביחד איתי יד ביד
לא מרפה מחבקת מגוננת בגופך
אחרי תקופה שעברנו לא חסכנו רגעים
אני נשבע שזכיתי בך לעולמים

#קובי_פרץ#אלף_פרפרים