Lyrics:

גם אם פתאום הכל, יחליט שאין לו כוח
אני אשאר פה, עומד ונושא תפילה

ואם הטוב, יחליט שכבר נמאס לו
אני אשאר פה, עומד ומחכה לך

ואנשים שמרגישים לבד, עזבו אותם מזמן
יתחילו לפרוח והאורות שבביתי הקט
שלא תמיד דולקים, יאירו בכח

כי את הכל אתה יודע
ואת ליבי תמיד שומע
ומוביל אותי, את דרכי
את המאורות הדלקת
ואת הנשמות בראת
כדי שלא נפסיק
להרגיש, חיים

ומול חומה יפה, כולם לך יגידו
סודות ובשקט, יבקשו את עזרתך

ובין טיפות, אפשר לראות עיניים שמחות
כי אנחנו צעקנו תפילות