More than  8000  videos to celebrate the Jewish story that unite us now.


Shopping Cart

בני משפחת אסף גרים אך ורק בדירות שמאפשרים להם לגור בהן בחינם, עובדים מספר שעות מצומצם בשבוע, לובשים בגדים שניתנו כתרומה ומגדלים את הילדים בחינוך ביתי. “אם משלמים שכר דירה וקונים אוכל יקר ובגדים לכל הילדים – אז חייבים לעבוד וזה לא משתלם לנו”, הם אומרים. ואיך הסביבה מגיבה? “יש אנשים שזה לא יורד להם טוב בגרון”
https://bit.ly/32k3oh3