Win a free t-shirt

דמיין לך מקום שבו קורים ניסים
האור נכנס מהתריסים ומבריח את הפחד
מזרח ומערב לפתע נמסים
וכל האנשים חיים בו שוב ביחד

דמיין לך מקום שבו מוצאים תשובות
בסוף כל הקרבות חוזרים לבית חם
שם אין תווים למנגינות העצובות
ואדם לאדם הוא סוף סוף אדם

אולי היום נהיה טובים עד שיעבור
אולי היום אחרי הכל נרוויח את האור
אולי היום נלמד לתת אפילו גם כשאין
אולי היום נמצא מקום נפסיק כבר לדמיין
אולי היום…

דמיין לך מקום שבו הכל פשוט
כל צבע הוא שלם ויש שקט ברחובות
שם המילים נאמרות ברגישות
והשירים הכי יפים מחוברים אל המציאות

אולי היום נהיה טובים עד שיעבור
אולי היום אחרי הכל נרוויח את האור
אולי היום נלמד לתת אפילו גם כשאין
אולי היום נמצא מקום נפסיק כבר לדמיין

דמיין לך מקום בו כל החלומות הופכים למציאות
אחרת וטובה
שם בני האדם נתלים על החומות
והן נופלות לאט מכובד האהבה

אולי היום נהיה טובים עד שיעבור
אולי היום אחרי הכל נרוויח את האור
אולי היום נלמד לתת אפילו גם כשאין
אולי היום נמצא מקום נפסיק כבר לדמיין
אולי היום… אולי היום…

אולי היום נלמד לתת אפילו גם כשאין
אולי היום נמצא מקום נפסיק כבר לדמיין
אולי היום…