דמיין לך מקום שבו קורים ניסים
האור נכנס מהתריסים ומבריח את הפחד
מזרח ומערב לפתע נמסים
וכל האנשים חיים בו שוב ביחד

דמיין לך מקום שבו מוצאים תשובות
בסוף כל הקרבות חוזרים לבית חם
שם אין תווים למנגינות העצובות
ואדם לאדם הוא סוף סוף אדם

אולי היום נהיה טובים עד שיעבור
אולי היום אחרי הכל נרוויח את האור
אולי היום נלמד לתת אפילו גם כשאין
אולי היום נמצא מקום נפסיק כבר לדמיין
אולי היום…

דמיין לך מקום שבו הכל פשוט
כל צבע הוא שלם ויש שקט ברחובות
שם המילים נאמרות ברגישות
והשירים הכי יפים מחוברים אל המציאות

אולי היום נהיה טובים עד שיעבור
אולי היום אחרי הכל נרוויח את האור
אולי היום נלמד לתת אפילו גם כשאין
אולי היום נמצא מקום נפסיק כבר לדמיין

דמיין לך מקום בו כל החלומות הופכים למציאות
אחרת וטובה
שם בני האדם נתלים על החומות
והן נופלות לאט מכובד האהבה

אולי היום נהיה טובים עד שיעבור
אולי היום אחרי הכל נרוויח את האור
אולי היום נלמד לתת אפילו גם כשאין
אולי היום נמצא מקום נפסיק כבר לדמיין
אולי היום… אולי היום…

אולי היום נלמד לתת אפילו גם כשאין
אולי היום נמצא מקום נפסיק כבר לדמיין
אולי היום…