שמחת נישואי בן המשפיע החסידי הרה”צ רבי אלימלך בידרמן שליט”א, עם הכלה בת הרה”צ רבי ברוך שמעון ארנסטר שליט”א בן הגה”צ רבי מנחם ארנסטר ראש ישיבת ויז’ניץ וחתן הגה”צ רבי שמואל לוריא דומ”ץ ויז’ניץ אנטוורפן.

השמחה נערכה בהיכל בית המדרש הגדול בקרית ויז’ניץ בבני ברק, בהשתתפות האדמו”ר מויז’ניץ, גדולי החסידות והרבנים.