Telegram app

מילים: דיקלה ולירון עמרם

לחן: דיקלה, עדי רותם ולירון עמרם

מילים:
איך היום נשרף על שום דבר
קצת קשה לי לדבר
רק שלא יהיה אותו דבר
לא יכול עוד לוותר

והטלפון שוב מצלצל
ואף פעם זו לא את
קל לתת ללב להתרגל
קל יותר להישבר

איך שלא תרצי אני עדיין כאן
לבד לבד לבד
ומה שלא תאמרי אני ואת
אחד..

בא לי לאהוב אותך יותר
ולא מבין איך למלא את החסר
גם באוויר.. בסופה …
הלב רוצה אותך בחזרה

בא לי שתבואי עד אלי
ותבכי איך שנמאס לך בלעדיי
גם באוויר, בסופה
הלב רוצה אותך בחזרה

את אומרת שהכל נגמר
אבל בוכה לאלוהים
שנתעורר יהיה כבר מאוחר
לאסוף את השברים

איך שלא תרצי אני עדיין כאן
לבד לבד לבד
ומה שלא תאמרי אני ואת
אחד

בא לי לאהוב אותך יותר
ולא מבין איך למלא את החסר
גם באוויר בסופה
הלב רוצה אותך בחזרה

בא לי שתבואי עד אלי
ותבכי איך שנמאס לך בלעדיי
גם באוויר בסופה
הלב רוצה אותך בחזרה

בא לי לאהוב אותך יותר
ולא מבין איך למלא את החסר
גם באוויר ובסופה
הלב רוצה אותך בחזרה

בא לי שתבואי עד אלי
ותבכי איך שנמאס לך בלעדי
גם באוויר בסופה
הלב רוצה אותך בחזרה