Win a free t-shirt

מוטי שטיינמץ – ” הכנה לקבלת עומ”ש” בסיום דרשו ע״י כ”ק מרן האדמו”ר מויז`ניץ מונסי שליט”א

עם צאת יום הכיפורים, לאחר שעם ישראל זעק שמע ישראל בסיום היום הקדוש, אין זמן מתאים יותר מלחזור לרגעים המרטיטים והמרגשים ממעמד ההכנה לקבלת עומ”ש בסיום הש”ס הענק של דרשו בארה”ב על ידי כ”ק מרן האדמו”ר מויז`ניץ מונסי שליט”א.
כעת בגישתנו לבנות סוכה כפי שנצטווינו, יתנגן לו הנוסח של ” לעשות רצונך אלוקי חפצתי” עם השיר “ויהי נועם” בהשתתפות רבבות מסיימי הש”ס, ובביצוע המדהים של אמן הרגש מוטי שטיינמץ.

כתב עיבד וניצח המאסטרו רובי בנט, בליווי תזמורת רבת כלים של “המנגנים” & “פריילעך” עם המקהלות המשותפות של “מלכות” ו”שירה” ומקהלת הילדים אידיש נחת.

כל הזכויות שמורות לבנט הפקות ©️