צילום: נועם שקל, יונתן שלו, אדם כץ, יואל קנול
עריכה: נועם שקל
דיגיטל: אופיר שוחט
טכנאי: גלעד בלום
הפקה: תאיר יואבי

קלידן: רז סלונימסקי
גיטרה: יובל בר אילן