Telegram app

מילים:
מטוסים חוצים שמיים עמוסים
כמוני מנסים
למצוא שבילים
שאף אחד עוד לא היה בם
רק לרגע תהילה
שיגמר בעוד שניה
אורות כבים
כולם הולכים אבל רוצים אליך

רק הפעם
אולי כבר נרד מהסיבוב הזה
כל מה שרצינו
בסוף נמצא כאן

סוף דבר הכל נשמע
בסוף היום אתה איתה
אבל כותב שירים של מישהו
שאין לו לילה
איך הם אוהבים אותך
רוצים לקחת חתיכה
הם לא יודעים שגם אתה
רוצה לחיות בשקט

רק הפעם
אולי כבר נרד מהסיבוב הזה
כל מה שרצינו
בסוף נמצא כאן….

אם אני לבד
אז גם אתה לבד
גם אתה לבד
אם אני לבד אז
גם אתה לבד
גם אתה לבד
ממה אתה בורח
ממה אתה בורח

וזאת את שעוברת בין מדרכות
עוד לא החלטת אם להיות או להיות
אני דפוק אני יודע
רוצה אותך ורק שוקע
מנסה למוטט ביננו ת`חומות
לשבור ביננו מחיצות
אבל זה לא מספיק לך
ממה את בורחת
ממה את בורחת
אם אני לבד
גם את לבד
גם את לבד

ממה אתה בורח….