משהו, חייב לקרות פה, יודעים את זה כלנו
איך בדיוק זה יקרה, לא ידוע,
רק נותר לצפות, לקוות, להרבות בתפילה זה העיקר!

זה מרחף באויר, אי אפשר להסביר, רק לקרוא את הכתובת על הקיר
הגשר צר והחבל רועד, כמעט ונפלת, נשומ’לה, לא לפחד,
לך תתבודד!

הנשמה רוצה יותר, על חלומה, לא, לא, היא לא יכולה לותר
כל מה שמאכילים אותה, ומאביסים אותה אינו משביע אותה.
היא בת מלך! רוצה מאכלים של ארמון

אז אם כבר הִגענו לכאן, הבאת אותנו עד כאן
אני כן יכול להבטיח שכלנו רוצים משיח
אז מה אם אחד רוצה ככה, אחד מבין ככה,
בסוף כשיבא, את כלנו יפתיע. זה כתוב בגמרא, אולי בבא מציעא.
לך שתול איזה עץ, אל תפריע! ההצגה כבר החלה, הכניסה כרגע רק מהיציע.

חיים, הוא מן כזה ילד טוב ירושלים, מביט לשמים, רכוב על אופנים, ערב, בוקר, צהרים
דופק, דופק, דופק על דלת הגן. הוא שואל את עצמו, מה יעודו, ומה יפתח את לבו
נגש לפסנתר, משם למקרר, לפעמים זה חבר, שבא לבקר, על הדף יומי אינו מותר

והנשמה רוצה יותר. על חלומה לא, לא, היא לא מוכנה לותר
כל מה שמאכילים אותה, ומאביסים אותה אינו משביע אותה
היא בת מלך! רוצה מאכלים של ארמון