Telegram app

– מילים –
כל בוקר באותה השעה
יוצא לעבודה
עולה לאוטובוס עם האזניות
מתנתק מההמולה
לובש את הסרבל של הכול- בו,
מחליף זהות
נותן עזרה לכל דורש
בנועם ובמסירות

זנב הקוקו האפור רומז
שהיו גם זמנים אחרים
הוא שוטט וליקט ניצוצות
בנופים רחוקים

איש כל – בו שנותן שירות
עם לב של משורר
מבחוץ הוא נראה לגמרי רגיל
בפנים מסתתר הרבה יותר

לקוח רוצה תנור ספירלה
נפשו קרה עד כאב ,
הוא מקשיב לבן אדם,
מעניק לו את כל תשומת הלב

עוד לקוח בא, מבקש פנס,
נפש מבקשת אור
הוא מחייך, מאיר פנים
את זה האיש יזכור

בעומק הלב, על אש קטנה,
הנעורים עוד בוערים
ועדיין, מדי פעם, בלילות,
הוא נפגש עם החברים

איש כל- בו שנותן שירות
כיסוי למשהו אחר
מבחוץ הוא נראה לגמרי רגיל
בפנים מסתתר הרבה יותר

פושט את הסרבל של הכל-בו
מחליף פנים
יוצא לרחוב ונעלם
בין המוני האנשים