More from Gad Elbaz
[display-posts tag=”gad-elbaz”]

Lyrics:

אדון הסליחות יודע נסתרות
רק אתה רואה בין המסכות
את תמימותי שהסתתרה
שנים מאחורי קיר הגאווה
אדון הסליחות בוחן לבבות
פקחתי את עיניי בין הטעויות
חוזר אני אל ביתך
דופק בדלת רק תפתח לי כאן בנך.

כי בסוף כבתחילה נשארנו רק עפר
והאמת בפנים צועקת זה כל מה שנשאר
כי את איתי בנשמתי לאורך כל הדרך
את האמת אשר נתן לנו המלך.

אדון הסליחות מלא זכיות
לבשני מידתך מידת צדקות
כי מי אני בעולמך
טהר ליבי בלב שלם לעבדך
אדון הסליחות גולה עמוקות
השלכתי את חרבי מן המלחמות
בתוך ראשי הגן נפתח
והאש שלי בוערת אל תשכח
שבסוף….