Telegram app

Lyrics
הרבה אנשים, מבטאים שונים
מנהגים ישנים עם אלף הרגלים
נופלים לתהום של מאבקים
מה קרה לנו פתאום

אולי זו בעצם רק התקופה
אולי חסרה כאן תפילה טובה
כל עוד מדברים באותה שפה
עוד יאיר עלינו יום

אבל הגיע הזמן לאהוב

יבוא היום ולא יהיה שום פחד
שבת אחים גם יחד
את אחי אנכי מבקש

יבוא היום ויגמר הלחץ
והלב יפתח ביחד
את אחי אנכי מבקש

הרבה אנשים, מבטאים שונים
מנהגים ישנים עם אלף הרגלים
נופלים לתהום של מאבקים
מה קרה לנו פתאום

אותו הכיוון והמטרה
שאולי נשכחו לאורך המסע
עצור לדקה ונסה לחשוב
פתאום אתה כל כך קרוב

עם יחידי זך וטהור
בני המלך אין סוף אל האור
מתוך אהבה, נבוא לקרבה
חיבור נצחי ונזכה לגאולה
עוד ישמע בהרי יהודה

יבוא היום ולא יהיה שום פחד
שבת אחים גם יחד
את אחי אנכי מבקש

יבוא היום ויגמר הלחץ
והלב יפתח ביחד
את אחי אנכי מבקש