Telegram app

מילים :

התקרבתי קצת לאלוהים
התרחקתי מלילות שבורים
רק דבר אחד אני מבין
יש מי שמסובב הכל

יש לי קולות שעוד רצים בראש
עשר פעמים ביום רוצה לפרוש
אבל הלב שלי רעב לכבוש
הוא רק מתחזק עם השנים

בסוף כולנו משתנים
זה למחוק את הפחדים
ולצעוק

פזמון:
היום אני לא מפחד לחלום
לקפוץ למים בלי לנשום
עמוק עם האמת שלי
היום אני מבדיל בין רע לטוב
בוחר הפעם לאהוב
קודם כל את עצמי

עזבתי את העיר הלילה
כמה בגדים אני והגיטרה
עכשיו צריך לחזור הביתה
ולהתחיל הכל מהתחלה

בסוף כולנו משתנים
זה למחוק את הפחדים
ולצעוק

פזמון:
היום אני לא מפחד לחלום
לקפוץ למים בלי לנשום
עמוק עם האמת שלי
היום אני מבדיל בין רע לטוב
בוחר הפעם לאהוב
קודם כל את עצמי

בסוף כולנו משתנים
זה למחוק את הפחדים
ולצעוק

פזמון:
היום אני לא מפחד לחלום
לקפוץ למים בלי לנשום
עמוק עם האמת שלי
היום אני מבדיל בין רע לטוב
בוחר הפעם לאהוב
קודם כל את עצמי