Win a free t-shirt

מי ידע לחזק אותך
יפחד לאבד אותך
מי אם לא אני לא זה לא אני
שנוגע בך

מי יבכה בעצבות שלך
ויצחק מכל שטות שלך
מי אם לא אני
לא זה לא אני
בשפיות שלך

לב שנמצא על הכביש וכולו סימני אהבה
את מקווה להרגיש את כל מה שמזמן לא היה

ראיתי את כל התשובות בשמיים שלך מי אני
כשברחתי לים בלילות לחפש אותך אוצר שלי
צעקות מחוץ לדלת שם אני חיכיתי לך
מה שווים חיים כאלה בלי לחיות אותם איתך בעולם

מי תרצה להבין אותי
מי תאכל את הסרטים שלי
אני רגיל כל כך לאהוב אותך במיטה שלי

לב שנמצא על הכביש וכולו סימני אהבה
את מקווה להרגיש את כל מה שמזמן לא היה

ראיתי את כל התשובות בשמיים שלך מי אני
כשברחתי לים בלילות לחפש אותך אוצר שלי
צעקות מחוץ לדלת שם אני חיכיתי לך
מה שווים חיים כאלה בלי לחיות אותם איתך בעולם