מי ידע לחזק אותך
יפחד לאבד אותך
מי אם לא אני לא זה לא אני
שנוגע בך

מי יבכה בעצבות שלך
ויצחק מכל שטות שלך
מי אם לא אני
לא זה לא אני
בשפיות שלך

לב שנמצא על הכביש וכולו סימני אהבה
את מקווה להרגיש את כל מה שמזמן לא היה

ראיתי את כל התשובות בשמיים שלך מי אני
כשברחתי לים בלילות לחפש אותך אוצר שלי
צעקות מחוץ לדלת שם אני חיכיתי לך
מה שווים חיים כאלה בלי לחיות אותם איתך בעולם

מי תרצה להבין אותי
מי תאכל את הסרטים שלי
אני רגיל כל כך לאהוב אותך במיטה שלי

לב שנמצא על הכביש וכולו סימני אהבה
את מקווה להרגיש את כל מה שמזמן לא היה

ראיתי את כל התשובות בשמיים שלך מי אני
כשברחתי לים בלילות לחפש אותך אוצר שלי
צעקות מחוץ לדלת שם אני חיכיתי לך
מה שווים חיים כאלה בלי לחיות אותם איתך בעולם