Quarter to Africa – Halva
Taken live at “Yaarot Menashe festival” 2019
www.Q2Africa.com

Lyrics:
אם נראה שקשה – בסוף יוצאים מזה
יתחיל משהו חדש, המצב ישתנה
מה שהיה היה, זה כבר לא משנה
בואי ניקח נשימה, כי היד נטויה

שאני פה איתך
אני מרגיש מיוחד
תחת שמי כוכבים
לא צריך אף אחד
תני לקצב לזרום והכל יעבור
בואי נחיה ת’חלום, זה מתוק כמו חלווה

זה מתוק כמו חלווה

שוב יוצא יוצא לרחוב, שוב פוגש חברים
עוד קפה בקטנה, כבר ארבע ועשרים
אולי משהו מתוק, יעורר בי תקווה
ויתחיל פה סיפור משנה תודעה

מחכה שתבואי ונרקוד ביחד
את אני והכוכבים
זה מתוק זה, זה מתוק ועוד אפשר יותר

שבור ת’תוף, תן לו בחצוצרה
הנה המנגינה, הנה זה .. חלווה!