קודש הקודשים הצנוע שברחוב חנן בירושלים. כך היה נשמע כאן ניגון הלימוד של מרן פוסק הדור זצוק”ל. האזינו להקלטה החיה והאותנטית שמתוך `מחרוזת תורה` שבאלבום `תו השעה` של מקהלת מלכות.

#הגרי”ש אלישיב