Telegram app

Roni Dalumi – Ometz

Lyrics:

היי את
מחפשת אומץ בפרחים
בילדים משחקים במחבואים
באמא שיום אחד אהיה
מתי יהיה היום הזה?
מחפשת אומץ בעיניים שלך,
של אבא ואמא
אחי ואחותי
אני מחפשת אותי

אין לי זמן אני רוקדת אל האש
כמו פרפר
וכמו אדם אני פוחדת להישרף מהמחר
אז אני שרה
לה לה לה לה לה לה לה….
מסביב לאותה נקודה
מסביב לאותה נקודה
לה לה לה לה לה לה לה….

היי את
מחפשת אומץ לשחרר
את הבית ההוא שהתפורר
כאילו יכולת להחזיק בידיים
חולמת עדיין אותה נקודה
ילדה אבודה, בת שלושים ועוד מאמינה
שאפשר להחיות את מה שנגמר
וזה הורג לך את מחר

אין לי זמן אני רוקדת אל האש
כמו פרפר
וכמו אדם אני פוחדת להישרף מהמחר
אז אני שרה
לה לה לה לה לה לה לה….
מסביב לאותה נקודה
מסביב לאותה נקודה
לה לה לה לה לה לה לה….

מסביב לאותה נקודה
כבר יותר מדיי זמן
באותו העניין
בואי תזוזי מכאן
לא חשבתי שככה אני אהיה

מסביב לאותה נקודה
כבר יותר מדיי זמן
באותו העניין
בואי תזוזי מכאן
לא חשבתי שככה אני אהיה
חצי כבשה וחצי אריה