Another beautiful song by the Shalva Band!

מילים: משה קלוגהפט, לחן: אלנתן שלום

לכל אחד קרן שמש משלו
לכל אחד מגיע רגע לזרוח
קרן של שמחה
קרן לסליחה
שמש כדי לזכור וירח לשכוח

לכל אחד קרן שמש משלו
לאורה גם הנביא פסע בהר
טביעות רגליו בחול
ציור נושם מכחול
פוסעות בשבילים נטועי צבר

ואם את חושבת שנגמרו השמים
שאנחנו שונים
ואין מי שיחבר
הרימי עיניים מים עד ים
יש בית ושמש לכולם

לכל אחד קרן שמש משלו
לכל גשר חייבים לבנות שני צדדים
כל חיי מצד לצד
פוסע עד אלייך
הרי אין גאיות בלי לעבור את ההרים

ואם את חושבת שנגמרו השמים
שאנחנו שונים
ואין מי שיחבר
הרימי עיניים מים עד ים
יש בית ושמש לכולם

ואם השמש שוקעת
קרן פה קרן שם
את ואני עומדים
בין ערביים
יש שבעים פנים לשמש
לכולנו יש מספיק שמים