שלומי שבת עם סטלוס ואורן חן – כשאליך אקרא – Shlomi Shabat

כשדבריך הם נר לרגליי
ומזמור דוד על שפתיי
אצא אל מסע חיי
ורק פסוקיך בכליי

נא היה עמדי בקשיים
וחלצני מיד רשעים
ברכני לחון עניים
להיות המאור לגויים

כשאליך אקרא נא ענני
בנתיב מצוותיך הנחני
מרע לעולם הרחיקני
בבוא היום הושיעני

כי ידעתי רחום הוא ליבך
אחסה תחת כנפך
אורח אני בעולמך
ואין לי עוד מלבדך

When your words are a candle to my feet
And a psalm of David on my lips
I will embark on a journey of a lifetime
And only your verses in general

Please be in trouble
And immediately rescued the wicked
My knees pity the poor
Be the light to the Gentiles

When I call you, please
In the path of your commandments
Evil to the distant world
When the day came I was saved

Because I knew compassion is your heart
Store under your wing
I am a guest in your world
And I have no one but you

מילים – עינת הולנדר
לחן – שלומי שבת

עיבוד והפקה מוסיקלית: שלומי שבת, גד חי בן מנחם