Telegram app

פרק 1
חמש שנים עברו מאז הפעם האחרונה שבה פגשנו את משפחת שטיסל.
עולמו היציב של שולם מתערער בעקבות סטירה. יוסל׳ה, בנם של גיטי וליפא, הוא כעת בחור ישיבה בן 19 בחיפוש אחר אהבת אמת. ועקיבא מנסה לאזן בין החיים לאמנות ובין המציאות לגעגוע.