Telegram app

מילים:
ב-בבא קמא בבא מציעא
בבא בתרא גמרא סבבה.

מה אתה נבהל לי
הטעם לא נורמלי
אז בוא תפתח ותתחבר
כי גם אתה יכול.

ודיברת בם
התורה זה לכולם
רק תזכור ושננתם
על זה עומד כל העולם
זה מרגיש מושלם
בם בם בם בם בם.

ב-בבא קמא…

מה אתה נרדם לי
קח גמרא תלמד כי
אין אין דבר יותר מתוק מרגע של תורה.