Telegram app

מילים ולחן: לירז רוסו וירדן “ג`ורדי” פלג
עיבוד והפקה מוסיקלית: ירדן “ג`ורדי” פלג

מילים:
פזמון:
שמש מרחפת,
שוקולד קצפת,
לא צריך תוספת,
“לא צריך תוספת”

לפעמים נראה לי,
זה כל מה שבא לי,
“לא צריך תוספת”
כפית אחת של טוב.

בית 1:
אם הראש שלי,
חושב שהוא הבוס שלי,
אני לא אחשוש כי,
זה ברור לי עוד מהבית ספר שאף פעם,

דאון לא עובד עליי,
החיידק של הבאסה לא שורד עליי,
אף פעם לא כבד עליי,
עובר ערוצים כשקשה לי מידיי,

קל להחליף תחנננה,
תפאורה מוכננננה, ל-
משהו מתוק בקטננננה,
או ננננה.

פזמון:
שמש מרחפת,
שוקולד קצפת,
לא צריך תוספת,
“לא צריך תוספת”

לפעמים נראה לי,
זה כל מה שבא לי,
“לא צריך תוספת”
כפית אחת של טוב.

בית 2:

היו בן בון אל תעלב,
אבל עכשיו כולם הולכים להגנב,
מה, הבית שלי קליל ת׳לא חושב?
כן אחי, אפשר יותר – שים לב:

בקל אני מנגן על יוקלילי בפקל,
כל התקלה קלה לי גם לא באה מקולקל,
בקלקל״ץ הם מקלילים איתי זה קלנבל,
אני קלשן שרוכב על הקל מפה ללונה קל,
כולי קל קליל עליון עד קלל החיצון,
אני קלנועית בעיקולים וחם כמו קלפוצ`ון,
הכי קל בקלמר הכל קלול בי כמו מלון,
אני קלקרובט עם המילים – עושה פה קלקלון.
…. זה היה קל.

כמה קל להחליף תחנננה,
תפאורה מוכננננה, ל-
משהו מתוק בקטננננה,
או ננננה.

פזמון:
שמש מרחפת,
שוקולד קצפת,
לא צריך תוספת,
“לא צריך תוספת”

לפעמים נראה לי,
זה כל מה שבא לי,
“לא צריך תוספת”
כפית אחת של טוב.