יש ימים לא יכולה לנשום
לילה רודף יום
למצוא מסתור, למצוא מקום
כל מה שבא, בא
יבוא אחד, יבוא קרוב
שיישאר איתי לא יעזוב
ושיישלח לי המזל איזה יום טוב

תמיד זה בא קרוב
ונעלם בלילה
אין לי יום ואין לי לילה
שיישלח לי מלמעלה
איזה יום טוב

A good day
There are days when I can’t breathe
Night chases day
To find a hiding place, to find a place
Whatever comes, comes
Someone will come, come close
Who will stay with me, won’t leave
And may fortune send me a good day

It always comes close
And disappears at night
I have neither day nor night
May he send me from above
A good day