Telegram app

לצה”ל יש שפה משלו ולמי שקצת מתקשה הינה מילון קצר.
מתגייסים בקרוב ? התחלתם טירונות ואתם לא מבינים את הסלאנג? או שאולי אתם פזמניקים ורק בודקים שאתם אכן מכירים את כל המילים ,מה זה קאדר, וואסח ,פזם ,משקית, שיגי דיגי ,חפשש וכו… צפיה מהנה !