Telegram app

כאן חדשות | החנוכייה מהתמונה המפורסמת, ששרדה את עליית הנאצים לשלטון, ממשיכה להאיר עד עצם היום הזה. החנוכייה מוצגת ביד ושם לאורך השנה – מלבד ימי החג, אז היא משמשת את צאצאיו של בעליה. יהודה נוסבך, נכדו של בעל החנוכייה המקורי, בריאיון עם אורי לוי, מתוך ערב ערב 23.12.19