Telegram app

הפקת האירוע M.L.Goodman Productions
הפקת הסרטון: יוסף גרינולד
מילים: יהודית רוזנברג (סבתא של חתן בר המצווה)
הוקלט באולפני: יענקי לנדא מתזמורת פייר

מילים:
להודו הרחוקה
שם השמש העולה
הגיעו זוג שלוחים
הורי היקרים
נרות מאירים
את החשכת הגלות
עשו פה ארץ ישראל

לכל יהודי
אני שב לביתי
מקום הולדתי
תשע שנים
מי פה מאמין?!

אני עלה קטן
מחזיק בכם חזק
אהיה בעזרת השם
אילן איתן

אבא ואמא מבטיח לכם
בעזרת השם אמשיך דרככם
מקושר לרבי בנפשי רוחי ונשמתי
אהיה שליח כמוכם

אנחנו כבשה בין שבעים זאבים
מנסים להפחיד מנסים להשמיד
זממם לא יצלח – אנחנו אריות!!
איתנים חזקים בכל הדורות

רבי אוי רבי עושים שליחותך
רוצים את משיח עכשיו במהרה
בביאת המשיח אני מאמין
נפתח הדלת
משיח בפנים

אבא ואמא מבטיח לכם
בעזרת השם אמשיך דרככם
מקושר לרבי בנפשי רוחי ונשמתי
אהיה שליח כמוכם