———————–
Lyrics

כל יום מתפללים
, מבקשים מן השמיים שאני אבוא
רק צריך להאמין , ולפתוח העיניים
כי אני כבר פה
עוד מצווה אחת קטנה,
תפילה עם לב פתוח
‏ויבוא הקץ
זה לקח אלפי שנה, הנה זה כבר בטוח
תנו להיכנס

‏ולא ‏לא ‏לא יהיו יותר דמעות
רק תראו ניסים ונפלאות

כי אני בא, עברתי כל הדרך
אני בא, אני עומד בדלת
ואני שואל
האם אתם היום מוכנים מוכנים
לקבל אותי
כי אני בא, הגאולה הגיעה
הנה זה בא, זה מלך המשיח
ואני שואל
האם אתם היום מוכנים מוכנים
לקבל אותי

נשיר בלב אחד,ונביטה השמימה
השמחה גדולה
לובשים בגדי שבת, ועולים ירושליימה,
זמן הגאולה
מי יוצא לרחובות , למה ישנים עדיין,
כבר חיכיתם די
יש בשורות טובות, ישועת כהרף עין,
עם ישראל חי