Telegram app

מילים:

את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק…

אזרחי ישראל, כאן הקברניט שלכם, סרן א׳.
כבר 75 שנים שאנחנו כאן, באוויר ועל הקרקע, בלילה וביום, מסביב לשעון, דואגים להגשים את החלום. כי את המנגינה הזאת – אף אחד לא יעצור.
(כאן מגדל פיקוח, יש אישור המראה)

עוד יום שעבר לו סתם ככה ושוב אני לא מצליח לישון.
כי פעם זה אני ואת ביחד ופעם מאבדים ת׳צפון.
עוד חייל חזר הביתה בשלום אבל עוד חייל שילם על זה ביוקר.
כדי שאני ואת נמשיך לריב פה על שטויות ובזכותם נמשיך פה גם מחר בבוקר.

את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק…
מפני שאת המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק….

מרוב הצעקות אנ׳לא מבין מה את אומרת,
מרוב הסיסמאות כבר נגמרה לי המחברת.
רוצה לחזור הביתה לאותה תחושה מוכרת,
כי בסוף אני ואת זה חלק מאותה שרשרת.

אז תני לי יד ובואי ניזכר שהסיפור הזה גדול מאיתנו.
חיכינו מספיק עד היום שהגענו וכמה עברנו עד שמצאנו.
וכמה ניסו ותמיד ינסו לפרק ולקחת את מה ששלנו,
והופ חלפה לה עוד שנה אז נברך שהחיינו.

עוד מטוס שטס בשמיים, עוד חייל שומר על הבית,
כשאני ואת בינתיים ממשיכים לתת פה עוד פייט.
תגידי לי מי נגד מי לא נפסיק לנגן ונישב על זה טייט.
אוקיי, אוקיי, אוקיי, Alright.

תרועה
אני רוצה להרים את הכוס הזאת לכל הטייסים, הנווטים, הטכנאים, המדריכים, הלוחמים של כיפת ברזל, שאף פעם לא מפסיקים לנגן.

פזמון:
את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק… את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק…
מוכרחים להמשיך לנגן, מוכרחים להמשיך לנגן.
מפני שאת המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק…