Rabotai
yaakov shwekey mimkomcha
יעקב שוואקי ממקומך מלכנו