עברית למטה
My message is simple: true peace begins with ourselves, with our families, with our friends, and then it will filter naturally beyond that.
All the hate on the streets, in the classrooms, in our living rooms, can all be eradicated when we remember that we don’t need to agree in order to get along, in order to love.

המסר שלי פשוט: שלום אמיתי מתחיל עם עצמנו, עם המשפחות שלנו, עם החברים שלנו, ואז הוא יסנן באופן טבעי מעבר לזה.
את כל השנאה ברחובות, בכיתות, בסלון שלנו, אפשר למגר את כל השנאה כשנזכור שאנחנו לא צריכים להסכים בשביל להסתדר, בשביל לאהוב.


Lyrics (English Translation Below)

עשני יהודי
יהודי אמיתי
עשני יהודי
יהודי אמיתי

לא חרדי לא חילוני
אשכנזי או ספרדי
לא ליטאי לא חסדי
שמאלני או ימני

כי רק ככה יש עוד תקוה
נתאחד נבטל את השנאה
ורק כך יבא הגואל
נתאחד כל עם ישראל

עשני יהודי
יהודי אמיתי
עשני יהודי
יהודי אמיתי

גם חרדי גם חילוני
אשכנזי וספרדי
גם ליטאי גם חסידי
שמאלני וימני

כי רק ככה יש עוד תקוה
נתאחד נבטל את השנאה
ורק כך יבא הגואל
נתאחד עם ישראל


Translation

I am a Jew
A real Jew
I am a Jew
A real Jew

Not ultra-Orthodox, not secular
Ashkenazi or Sephardi
Not Lithuanian not Hassidic
left-wing or right-wing

Because that’s the only way there is hope
Let’s unite and eliminate the hate
The only way redemption is coming
Let us all unite with the people of Israel

I am a Jew
A real Jew
I am a Jew
A real Jew

Both ultra-Orthodox and secular
Ashkenazi and Sephardi
Both Lithuanian and Hassidic
Left-wing and right-wing

Because that’s the only way there is hope
Let’s unite and eliminate the hate
The only way redemption is coming
Let us all unite with the people of Israel

Video by @Shlomotions

Written by @yochananchaitfriends8267 & Yitzchok @MayerMalik

Produced by Daniel Goldstein

Guitars by Amit Yitzchak & Mayer Malik

Vocals by
Mayer Malik
@GILIYALO
@nachmansolomon2692 of @solomonbrothersband9413
Meri Meselesh Ingedashet
@IsraelPortnoyMusic & @pianobyear1 of @PORTNOYMUSIC
@einavcohen9424 of @druethemillions5162
Dov Dov Chait
Yochanan Chait
@meytalrachmin6239
Daniella Rosenblatt Shalom
Dan Sher
​⁠@LielBarZ
Nadavya Weinberg