חזניות העולם מאוחדות בשירה ובתפילה- ירושלים של זהב
-Female Cantors from around the world united In song & prayer
Yerushalayim Shel Zahav
.In honor of Jerusalem’s 53rd reunification anniversary

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *