לא חשבתם שתהיו פה בחלקה של מלאכים
זכרון נושק לאבן, נרות ודגל בשבילים
אלמוני היה בנכם, עודנו צעיר ותמים
מן הקרב עלה בסער על כנפי נשרים אדירים

המקום ינחם אתכם
בגן עדן תהיה מנוחתם
איך נפלו גיבורים על אדמתם
והשכול מוטבע בשנים
והעם הזה שלא ידע שלווה
יושב אתכם שבעה
עומד דומיה
לוחש לו- “תודה”

לא חשבתם שיגיע צעיר במדים
שידברו ויספרו ויכתבו עליו שירים
ואותה תמונה בראש ההר תלווה אתכם שנים
ועם הזמן כבר אין עוד מקום לקברים של נערים

Music & Lyrics by Nina Tokayer.
Music Production: Yonatan Tokayer

Lyrics (Translation):
You didn’t think that you would be here, in a plot of angels
Memory kisses the stone, candles and a flag in the pathways
Anonymous was your son, still young and innocent
He was taken up from the battle in a storm, on the wings of eagles

Chorus:
May Gd comfort you
In heaven they will rest
How have the brave fallen in their land
And the grief is ingrained / buried in the years
And this nation which has never known serenity
Sits “Shiva” with you, stands silently, and whispers to him- “Thank You”.

You didn’t think that a soldier would come in uniform bearing news
That people would talk, and share stories, and write songs about him
And that picture from the mountaintop would accompany you for years
And with time, there is no more room for graves of young men